Modernizacja i rozbudowa Alei 29 Listopada: poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa

Właśnie otwarto dla ruchu drogowego zmodernizowaną i rozbudowaną Aleję 29 Listopada. Obejmuje ona odcinek od ulicy Woronicza aż do granic miasta Krakowa, oferując kierowcom dwie jezdnie z przynajmniej dwoma pasami ruchu każda. Należy jednak zaznaczyć, że prace wykończeniowe na niektórych fragmentach dróg rowerowych oraz chodników będą kontynuowane przez kolejne kilka tygodni.

Rozbudowa Alei 29 Listopada stanowi drugą największą inwestycję infrastrukturalną na terenie północnej części Krakowa, za którą odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich. Głównym celem tego projektu było usprawnienie warunków komunikacyjnych na tej części miasta, co znacznie ułatwi i przyspieszy wyjazd z Krakowa w kierunku północnym.

Nowo wybudowana infrastruktura drogowa jest już dostępna dla użytkowników. Przeprowadzone zostały wszystkie niezbędne prace zapewniające bezpieczne korzystanie z drogi, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Na odcinku długości 2,6 km od ulicy Woronicza do północnej obwodnicy miasta i granic Krakowa, kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie z co najmniej dwoma pasami ruchu każda. Warto jednak wspomnieć, że pomimo oddania do użytkowania, prace wykończeniowe na niektórych odcinkach ciągów pieszych i rowerowych oraz na poboczach, gdzie teren będzie wyrównany i zasiewany trawą, będą prowadzone jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.

Ułatwienie wyjazdu z miasta w kierunku północnym zapewniają również nowo wybudowane oraz przebudowane skrzyżowania z ulicami takimi jak: Węgrzecka, Witkowicka, Belwederczyków, planowana ul. Iwaszki, Papierni Prądnickich, planowana ul. Felińskiego, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewna, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą i Woronicza. Po uruchomieniu rozbudowanej Alei 29 Listopada na skrzyżowaniach oraz na głównym ciągu arterii zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Mimo że w pierwszym okresie sygnalizacja będzie działać w trybie stało-czasowym, docelowo ma ona działać w trybie akomodacyjnym, czyli takim, który dostosowuje się do panujących warunków ruchu.

W ramach projektu powstały również ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 5,3 km, a także buspasy o długości około 2,8 km. Przeprowadzono także przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych – w rejonie ulic Siewnej i Kuźnicy Kołłątajowskiej. Ponadto, posadzono 371 drzew i ponad 17 tysięcy krzewów m.in. na trzech skwerach przy ulicach: Chlebowej, Rybianka oraz Felińskiego, które zostały utworzone w ramach zadania.

Rozbudowa Alei 29 Listopada na odcinku od ulicy Woronicza do granic miasta Krakowa uzyskała finansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 100 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycję przeprowadziło konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider) i STRABAG Sp. z o.o. (partner).