Modernizacja ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie trwa: aktualny stan prac

Prace remontowe przeprowadzane na dwóch głównych arteriach krakowskiego centrum, mianowicie Zwierzynieckiej i Kościuszki, nie ustają. 8 listopada miała miejsce oficjalna prezentacja postępów w realizacji tych działań przez przedstawicieli miasta. W ramach projektu przewidziane są między innymi takie działania jak: odnowienie nawierzchni torów tramwajowych, modernizacja chodników oraz gruntowna przebudowa wszystkich instalacji podziemnych. Na liście zadań znajduje się również renowacja małego mostu rozpiętego nad Rudawą oraz modernizacja pętli tramwajowej „Salwator”.

Niestety, nastąpiło kolejne opóźnienie w zakresie remontu mostu Dębnickiego. Co do ulicy Zwierzynieckiej, ekipy budowlane zdążyły już zdemontować 70% powierzchni drogi oraz 30% torowiska (co odpowiada długości 140 metrów bieżących). Kompletne są prace dotyczące demontażu sieci trakcyjnej oraz wszelkie działania związane z elementami zieleni miejskiej i małej architektury.

Bezpośrednio przed końcem są prace polegające na wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Wstępny etap realizacji obejmuje obecnie budowę systemu odwadniającego oraz przygotowanie fundamentów pod słupy trakcyjne.

Na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej, Kościuszki i al. Krasińskiego niemalże całość prac rozbiórkowych została już zakończona. W fazie wstępnej znajduje się budowa nowego odcinka drogi, instalacja kanalizacji deszczowej i montaż słupów trakcyjnych.

Co do ulicy Kościuszki, to ponad 60% jej nawierzchni uległo już demontażowi. Zadania dla budowlańców to finalizacja prac związanych z demontażem sieci trakcyjnej oraz elementów małej architektury. W kwestii demontażu torowiska, to zostały wykonane prace na długości 100 metrów (co stanowi 30% całego odcinka). Prace nad systemem kanalizacji deszczowej, siecią ogrzewania centralnego oraz konstrukcją fundamentów słupów trakcyjnych są w toku. Most przerzucony nad Rudawą jest gotowy w około 40 procentach.

Odpowiedzialność za realizację projektu przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej spoczywa na Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, Wodociągach Miasta Krakowa S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Wykonawcą prac jest firma ZUE, z którą podpisano umowę na kwotę 94 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2024 roku.