Nowa linia tramwajowa w Krakowie – Górka Narodowa

Początek nowo budowanej 5-kilometrowej trasy tramwajowej, prowadzącej do Górki Narodowej, zlokalizowany jest przy pętli Krowodrza Górka. Ta znajduje się na skrzyżowaniu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Końcowa część trasy dotyczy pętli autobusowo-tramwajowej, gdzie powstał również nowoczesny dworzec.

Integrującą częścią tego projektu jest tunel drogowy na ulicy Opolskiej, o długości przybliżonej do 100 metrów. Jest to rozwiązanie mające na celu zapewnienie płynnej i bezkolizyjnej komunikacji tramwajowej z północnych obszarów miasta do jego centrum. Dzięki temu tramwaje nie będą musiały zatrzymywać się na skrzyżowaniach.

Oprócz infrastruktury transportowej, inwestycja obejmuje także zasadzenie 3,5 tysiąca roślin wzdłuż torów i pomiędzy nimi. To pozwoli uzyskać efekt „zielonego torowiska”. Ponadto, wiaty przystankowe zostaną obsadzone zielenią na swoich dachach.

Prace konstrukcyjne nad linią do Górki Narodowej są na etapie końcowym. Rozpoczęcie przejazdów próbnych przewiduje się na dzień 28 sierpnia, co sugeruje otwarcie trasy już we wrześniu. Warto jednak zauważyć, że termin ten uległ znacznemu opóźnieniu, gdyż pierwotnie prace miały zakończyć się w grudniu 2022 roku. Niestety, pandemia oraz skutki konfliktu na Ukrainie uniemożliwiły dotrzymanie pierwotnego planu. Z tych samych powodów koszt inwestycji wzrósł z 350 milionów złotych do 550 milionów złotych, co wiąże się m.in. z drastycznym wzrostem cen stali konstrukcyjnej wywołanym wojną.

Budowa linii do Górki Narodowej otrzymała znaczne dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie finansowe pochodziło z unijnej dotacji z Funduszu Spójności, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dodatkowo, inwestycja została wsparta przez rządowe środki przyznane samorządowi Krakowa w ramach przygotowań do europejskich igrzysk.