Nowe regulacje ruchu drogowego związane z budową tramwaju w Mistrzejowicach

Z dniem dzisiejszym, czyli 5 października, wdrożone zostały kolejne modyfikacje w organizacji czasowego ruchu, wynikające z prac nad konstrukcją tramwaju prowadzącego do Mistrzejowic. Obszar wokół ronda Polsadu doświadczył częściowego zamknięcia oraz zwężenia jezdni. Autobusy miejskie mają teraz do dyspozycji dodatkowe buspasy. Te zmiany pozostaną w mocy do momentu odwołania.

Czynności budowlane prowadzone są w rejonie ronda Polsadu i dotyczą przede wszystkim planowanej modernizacji infrastruktury podziemnej. Jednym z głównych elementów tych działań jest renowacja kolektora kanalizacji deszczowej, który jest największym urządzeniem gromadzącym i odprowadzającym opady deszczowe z obszaru ulicy Lublańskiej. Jest to instalacja o imponującej średnicy 1 400 mm, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców przed ewentualnymi skutkami ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak powodzie czy podtopienia.

Na terenie budowy rozpoczęto również prace związane z przekształceniem kanalizacji sanitarnej, o średnicy 600 mm, która jest odpowiedzialna za odprowadzanie ścieków z kompleksu biurowo-usługowego i zabudowy mieszkaniowej położonej na północ od estakady im. gen. Iżyckiego. Ponadto planowane są prace związane z przebudową kanalizacji teletechnicznej, obsługiwanej przez firmy Orange i Netia.