Uniwersytet Ignatianum z planami wprowadzenia nowych kierunków studiów

Otrzymawszy w bieżącym roku akademickim status uniwersytecki, uczelnia Ignatianum ma na celu wprowadzenie kierunku informatycznego w nadchodzącym roku. W planach ma również uruchomienie studiów prawniczych oraz tych skupionych na obszarze podzielonym między medycynę a nauki o zdrowiu.

„Dziedziny takie jak informatyka i cyfryzacja, sztuczna inteligencja i pokrewne tematy stają się coraz bardziej istotnym elementem kształtującym naszą rzeczywistość. Prace nad tym nowym kierunkiem już się rozpoczęły, a nasza ambicja to uruchomienie go 1 października 2024 r.” – poinformował mediów rektor tej jezuickiej uczelni, dr hab. Tomasz Homa.

Nad projektem nowych programów dydaktycznych związanych z naukami prawnymi uczelnia już pracuje. Ponadto, zamierza otworzyć kierunki medyczne i nauki o zdrowiu, odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie na takie studia – jak zauważył rektor.

W tym roku akademickim Uniwersytet Ignatianum zgromadził ponad 3 tys. studentów, z czego 1,3 tys. to osoby rozpoczynające studia na I i II stopniu.

„To wynik, który nas cieszy. Zarejestrowaliśmy ok. 300 studentów więcej w porównaniu z poprzednim rokiem” – mówił rektor.

Wśród nowych kierunków wprowadzonych w tym roku znalazła się pięcioletnia logopedia oraz dwuletnie studia II stopnia z zarządzania strategicznego.

„Osiągnęliśmy już pierwszy z naszych celów, czyli uzyskanie statusu uniwersytetu. Teraz skupiamy się na realizacji drugiego celu – przekształceniu Uniwersytetu Ignatianum w czołowy, jezuicki ośrodek naukowo-dydaktyczny w Europie Środkowo-Wschodniej” – podkreślił Tomasz Homa.

Podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia (9-10 kandydatów na jedno miejsce) oraz filologia angielska (4 kandydatów na jedno miejsce).