Nowe znalezisko na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu odsłania tajemnice budownictwa XIX-wiecznej Austrii

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa donosi o fascynującym odkryciu, które miało miejsce na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu. Podczas prac konserwatorskich ujawniono fundamenty blokhauzu pochodzące z połowy XIX wieku.

W trakcie prowadzonych prac w zakresie renowacji obszaru dawniej znanej jako droga forteczna, prowadzącej do Wawelu od strony ulicy Kanoniczej, odkryto resztki fundamentów blokhauzu zbudowanego przez austriackich zaborców podczas Wiosny Ludów. Ciekawostką jest fakt, iż do jego budowy użyto cegieł pozostałych po rozbiórce jakiegoś gotyckiego obiektu, co dowodzi, że blokhauz był konstrukcją tymczasową.

Ta niecodzienna konstrukcja nie przetrwała długo, bowiem już na początku lat 50. XIX wieku, Austriacy otoczyli tę część wzgórza murem kleszczowym, który zachował się do dziś. Prócz tego, ekipa remontowa natknęła się również na nawierzchnię austriackiej drogi fortecznej wykonaną z łamanego wapienia jurajskiego. Odkrycia te spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do pierwotnego planu remontu, a projektanci w najbliższym czasie będą musieli podjąć decyzję, czy część oryginalnej nawierzchni zostanie na stałe wyeksponowana.

Remont pasa drogi fortecznej to tylko element szerszych prac mających na celu uporządkowanie i udostępnienie dla zwiedzających terenów między zabudowaniami wzgórza a murami obronnymi, a nawet poza ich obrębem. Inicjatywa ta obejmuje również remont i konserwację bramy oraz pomieszczeń bastei pod Kurzą Stopą. Trzyletni projekt zaplanowany jest na koszt 5,7 mln zł, z czego 4 mln zł pokryje Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.