Odrestaurowywanie zamku na Wawelu

Najwyższa wieża wzgórza wawelskiego – katedralna wieża zegarowa – ma przejść remont, którego koszt szacowany jest na 7,5 mln zł. Projekt obejmuje konserwację i naprawę hełmu i figur z blachy miedzianej, a także zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wieży i wymianę uszkodzonych elementów. Eksperci będą wypełniać zastrzykami rysy i pęknięcia w murach. Odnowiony zostanie także hełm wieży z odnowionymi złoceniami. Ostatni poważny remont wieży miał miejsce na początku XX wieku.

Celem prac, które zostały wykonane do tej pory jest m.in. zabezpieczenie wnętrza wieży przed ewentualnymi szkodami wodnymi, które mogłyby powstać w wyniku nieszczelności dachu. Dach wykonany jest z miedzi i jest jednym z najstarszych w Polsce, a większość blachy ma ponad 300 lat. Maciej Wilamowski, kierownik biura SKOZK, wyjaśnia, że Wieża Zegarowa Katedry Wawelskiej od wielu lat wymaga naprawy dachu. Mówi dalej, że w ciągu trzech lat planują odrestaurować hełm wieży, miedziane rzeźby, ornamenty i drewnianą więźbę. Jest to jednak trudne zadanie, ponieważ władze konserwatorskie postawiły bardzo rygorystyczne warunki: istniejąca blacha musi pozostać nienaruszona w co najmniej 80%, co stanowi ogromne wyzwanie dla ekipy remontowej.