Oszałamiające zaangażowanie pracowników MPK w zbieranie żywności dla potrzebujących

W ramach akcji charytatywnej pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca, zbierając produkty spożywcze dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, a także dla rodzin z wielu dzieci i osób żyjących samotnie. Akcja zbiórki żywności miała miejsce od 9 do 13 października i udało się zebrać imponującą ilość 410 kg produktów spożywczych. Warto podkreślić, że jedynie pracownicy zajezdni Wola Duchacka przekazali aż 240 kg zebranej żywności.

„Krakowska zbiórka żywności” jest to inicjatywa, której początki sięgają ubiegłego roku, a jej współorganizatorami są Bank Żywności w Krakowie oraz Samorząd Miasta Krakowa. Po zakończonym etapie zbierania żywności, Bank Żywności w Krakowie przejmuje zebraną pomoc i rozdysponowuje ją pomiędzy najbardziej potrzebującymi mieszkańcami.

Bank Żywności w Krakowie powstał już w roku 1997 i nieustannie działa na rzecz potrzebujących już od 26 lat. Ogrom pracy i zaangażowania tej organizacji pozwoliło na zebranie ponad 75 milionów kg produktów spożywczych, której wartość przekroczyła 300 milionów złotych. Zebrane w ten sposób produkty spożywcze, za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, co miesiąc docierają do ponad 60 tysięcy osób z Krakowa oraz Małopolski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.