Konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej

Począwszy od 9 października i trwające do 6 listopada 2023 roku, społeczeństwo będzie miało możliwość zapoznać się oraz poddać dyskusji Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP). Konsultacje te będą miały również miejsce w kontekście dołączonej prognozy wpływu na środowisko.

Przedstawiony dokument to w zasadzie strategia, która ma za zadanie kształtowanie warunków dla zrównoważonego przemieszczania się po terenach gmin, które są nim objęte. Kluczowym założeniem jest skupienie uwagi na transporcie zbiorowym oraz aktywnej mobilności, takiej jak jazda na rowerze czy chodzenie na piechotę, jako preferowanych formach przemieszczania.

W planie szczególny nacisk położony jest na zwiększenie udziału transportu zbiorowego w codziennych podróżach. Dodatkowo, duże znaczenie ma tu także minimalizacja negatywnych skutków komunikacji i transportu dla środowiska. Ważnym elementem jest również dbałość o zrównoważony rozwój wszystkich form transportu.

Tak sformułowany dokument stanie się niezbędnym narzędziem dla obszarów funkcjonalnych, na przykład obszaru funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, jeśli chodzi o starania o dofinansowanie inwestycji transportowych ze środków Unii Europejskiej.