Otwarcia Trasy Wolbromskiej i al. 29 Listopada na horyzoncie – prezent dla kierowców przed Bożym Narodzeniem

W Krakowie, święta Bożego Narodzenia mogą przynieść radość nie tylko domownikom, ale także kierowcom. Przedstawiciele branży drogowej zapowiadają, że wkrótce do użytku zostaną oddane dwie ważne arterie komunikacyjne miasta – przebudowywana al. 29 Listopada oraz Trasa Wolbromska, która jest już połączona z ulicą Pachońskiego. Chociaż nie podano konkretnych dat otwarć tych inwestycji, wydaje się, że ich ukończenie nastąpi prędzej niż później. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że trasy zostaną udostępnione do ruchu.

7 grudnia tego roku Urząd Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymał wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla Trasy Wolbromskiej, której budowa stanowi część zachodniej obwodnicy Zielone. Oznacza to, że jeszcze w tym roku nowa infrastruktura drogowa zostanie udostępniona dla kierowców. Ta informacja została potwierdzona przez urzędników 8 grudnia. Warto przypomnieć, że wcześniej obiecano otworzyć tę trasę dla ruchu w połowie grudnia.

Konstrukcja nowego wyjścia drogowego na północy Krakowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2022 roku. Jest to wynik współpracy Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków i firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która realizuje ten projekt w ramach umowy „zaprojektuj i wybuduj”. Nowa droga o długości około 2 km prowadzi przez teren gminy Miejskiej Kraków i gminy Zielonki.

Na krakowskim odcinku zadanie realizuje Zarząd Inwestycji Miejskich. Rozpoczyna się on od rejonu ulicy Pachońskiego, a następnie łączy się z obecnie budowaną linią tramwajową do Górki Narodowej, nadzorowaną przez ZIM. W ramach tego zadania powstał odcinek nowej drogi kategorii G do granicy Krakowa, mający dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wybudowano również łącznik między nową trasą a ulicą Glogera, na której znajduje się rondo turbinowe. Ulica Glogera została rozbudowana na długości około 200 metrów. W ramach realizacji projektu powstały również wiadukt nad torami kolejowymi i przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów. Zmodernizowano także istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniania. Trasa Wolbromska będzie służyć komunikacji autobusowej, a także zostanie upiększona poprzez nasadzenie ponad 500 drzew i krzewów.