Pilna wycinka 57 drzew przed okresem ochronnym z powodu budowy nowego chodnika w Krakowie

W Krakowie, ze względu na budowę nowego chodnika, przystąpiono do eliminacji drzew, które stanowią przeszkodę dla realizacji tego projektu. Prace muszą zostać wykonane przed nastaniem pierwszego dnia marca, kiedy rozpoczyna się sezon ochrony ptaków.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ruszyły już początkowe prace związane z budową chodnika na ulicy Tynieckiej. Z 57 drzew rosnących w tym miejscu, konieczne okazało się usunięcie 25, co wymagało uzyskania stosownych zezwoleń. Przy ocenie sytuacji na miejscu brał udział reprezentant Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, co podkreślają urzędnicy z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

ZDMK potwierdza, że uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i na ich podstawie Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpił do wycinki. W kontekście prowadzonej inwestycji zaplanowano posadzenie 40 nowych drzew jako formę rekompensaty za te 25, które musiały zostać usunięte.

Planowany do wybudowania chodnik na ul. Tynieckiej będzie mierzył około 1,6 km i powstanie w obrębie istniejącego pasa drogowego. Projektanci drogi są już o krok od przekazania dokumentacji technicznej. Wniosek o pozwolenie na budowę został już zatwierdzony.

Po otrzymaniu dokumentacji natychmiast zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę prac terenowych. Start robót planowany jest na obecny rok, co stanowi dodatkowe uzasadnienie dla pilności przeprowadzenia wycinki drzew przed 1 marca, kiedy to zaczyna obowiązywać okres ochronny dla ptaków.