Ulica Tyniecka w Krakowie zyska 1,6 km chodnika kosztem 57 drzew

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) podjął decyzję o budowie 1,6 km chodnika wzdłuż ulicy Tynieckiej. Ta inwestycja jest odpowiedzią na liczne apele mieszkańców, którzy domagali się stworzenia bezpiecznej ścieżki dla pieszych. Chodnik powstanie na odcinku pomiędzy ulicami Kolną a Dąbrową i zostanie wyposażony w przejścia dla pieszych oraz specjalne oświetlenie. Wybór firmy wykonawczej nastąpi poprzez przetarg, a rozpoczęcie prac planowane jest na bieżący rok.

Niestety, budowa chodnika wiąże się z koniecznością wycięcia 57 drzew. Przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody wziął udział w wizji terenowej zorganizowanej przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, która miała na celu ocenę potencjalnych skutków tej decyzji. Zarząd Zieleni Miejskiej został upoważniony do przeprowadzenia tej operacji na podstawie uzyskanych decyzji.

ZDMK zapewnia jednak, że nie pozostanie to bez odpowiedzi ze strony miasta. W ramach kompensacji za utraconą zielenie, posadzonych zostanie 40 nowych drzew. To oznacza, że zrekompensowane zostanie więcej niż połowa z tych, które objęte są zezwoleniem na wycinkę. Drzewa są już stopniowo usuwane, aby zdążyć przed 1 marca, kiedy zaczyna się okres ochronny dla ptaków.