Planowane prace naprawcze na Trasie Łagiewnickiej gwarancją poprawy bezpieczeństwa

Pewien odcinek jezdni na Trasie Łagiewnickiej zostanie czasowo wyłączony z ruchu, aby można było przeprowadzić tam niezbędne prace gwarancyjne. Te działania mają na celu usunięcie zaistniałych odkształceń nawierzchni, które stanowią utrudnienie dla kierowców.

Naprawa dotyczy kilkudziesięciometrowego odcinka jezdni w kierunku Kurdwanowa, gdzie w ubiegłym roku zauważono pewne usterki. Bez zwłoki zaczęto współpracować z wykonawcą tej inwestycji oraz ekspertami z Politechniki Krakowskiej, by określić przyczyny problemu i znaleźć skuteczne metody jego naprawy. W celu monitorowania sytuacji przez rok prowadzono geodezyjne pomiary nawierzchni. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, wprowadzono ograniczenie prędkości w danym miejscu.

Analiza wyników tych pomiarów oraz brak dalszych odkształceń w okresie od stycznia do maja tego roku pozwoliły na rozpoczęcie prac nad projektem technologicznym naprawy nawierzchni i przywrócenia jej odpowiedniej równości.

Planując te prace naprawcze, zdecydowano się na ich przeprowadzenie w okresie wakacyjnym, po zakończeniu roku szkolnego, aby jak najmniej kolidować z codziennym ruchem drogowym. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek południowej Trasy Łagiewnickiej pod wiaduktem na ulicy Zakopiańskiej. W tym miejscu, do czasu zakończenia naprawy, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Zlecono wykonawcy przeprowadzenie prac w pierwszych dwóch tygodniach lipca, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Całość prac budowlanych planuje się zrealizować w ciągu tygodnia. W czasie ich trwania, przejazd przez Węzeł Zakopiański, na trasie Ruczaj-Kurdwanów, będzie możliwy na poziomie 0. Nie przewiduje się żadnych utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych oraz rowerzystów.

Wszystkie te prace zostaną wykonane w ramach gwarancji od wykonawcy.