Planowany tunel dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową i ulicą Zakopiańską – przetarg ogłoszony przez Zarząd Inwestycji Miejskich

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) podjął działania w celu opracowania projektu nowego elementu miejskiej infrastruktury – tunelu przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów, umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się pod linią kolejową LK 94 oraz układem drogowo-tramwajowym ul. Zakopiańskiej do Borku Fałęckiego. Przewiduje się, że tunel znajdować się będzie na terenie przy budynku ZUS.

Projekt ten ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów. Wstępne studia projektowe sugerują kilka możliwości technicznych realizacji tej inwestycji. Według planów, tunel powinien mieć szerokość około 5 metrów oraz trzy punkty wejścia/wyjścia: po wschodniej stronie linii kolejowej LK 94, między tą linią a ulicą Zakopiańską oraz po zachodniej stronie ulicy Zakopiańskiej, w pobliżu budynku ZUS.

Obecnie ZIM poszukuje w przetargu firmy projektowej, która przygotuje wielobranżową koncepcję tunelu, uwzględniając różne warianty połączenia pod układem torowym i drogowym. Wykonawca powinien opracować dwa możliwe rozwiązania zintegrowane z istniejącą infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów po obu stronach tunelu, wskazując preferowany wariant do dalszej realizacji. Wyniki prac wykonawcy pozwolą ZIM na określenie zakresu zadania oraz prognozowanie kosztów i czasu potrzebnego na realizację projektu.

Specyfikacja przetargowa precyzuje, że wyłoniony wykonawca będzie miał sześć miesięcy na wykonanie zadania od momentu podpisania umowy.