Początek remontu ruchomych schodów na Małopolskim Dworcu Autobusowym

Wiadomość dla wszystkich korzystających z Małopolskiego Dworca Autobusowego: ruszyły prace związane z odnawianiem ruchomych schodów. W dniu 5 lutego, który przypadał na poniedziałek, specjaliści przystąpili do demontażu starych schodów. Zakres prac obejmuje nie tylko wymianę schodów, ale również budowę zadaszenia w miejscu tychże. Przewidywany termin ukończenia wszystkich robót to lipiec tego roku.

„Konstrukcja nadająca się na zadaszenie będzie miała postać kraty stalowo-szklanej. Szkło wykorzystane do tego celu będzie przezroczyste, co zapewni dobre oświetlenie. Natomiast nowo-zainstalowane schody będą wyposażone w podgrzewane poręcze i będą funkcjonować w trybie pełzania, co znacznie ograniczy liczbę awarii” – wyjaśnia Piotr Trzepak, który pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Oto jak prezentuje się harmonogram prac:

  • Luty–kwiecień – czas poświęcony na prace rozbiórkowe oraz przygotowanie konstrukcji pod nowe schody,
  • Kwiecień–maj – etap dedykowany na montaż nowych schodów,
  • Maj–montaż – okres przeznaczony na budowę zadaszenia.

Umowa z wykonawcą przewiduje, że prace powinny zakończyć się 17 lipca. Całość inwestycji pochłonie sumę ponad 4,1 mln zł.