Kraków kandydatem w prestiżowym konkursie "Zdrowy Samorząd 2024"

Do grona nominowanych w konkursie „Zdrowy Samorząd” dołączył Kraków, uznanie zdobywając za implementację programu polityki zdrowotnej pt. „Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków”. Idea stojąca za tym przedsięwzięciem to wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, które szczególnie efektywnie realizują zadania z zakresu promocji prozdrowotnej, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki różnych chorób, a to wszystko poprzez programy polityki zdrowotnej.

Laureaci konkursu zostaną obdarowani statuetkami „Zdrowy Samorząd” w trzech odrębnych kategoriach: najlepsza gmina, najlepszy powiat i najlepsze województwo pod względem dbałości o zdrowie swoich mieszkańców.

Wśród zgłoszeń do nagrody znalazł się również projekt realizowany przez Kraków, skupiony na rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. To właśnie na ten program można oddać swój głos do 12 lutego.

Ostateczne wyniki konkursu i deklarację zwycięzców poznajemy 7 marca podczas uroczystej gali IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.