Podsumowanie konsultacji społecznych dla dzielnic XII i XIII w Krakowie

Rozpoczęte w lipcu i trwające aż do grudnia 2023 roku, konsultacje społeczne dotyczyły dwóch krakowskich dzielnic: Bieżanów-Prokocim (XII) oraz Podgórze (XIII). W sumie na tych obszarach mieszka ponad 6700 osób. Głównym celem tych konsultacji było wypracowanie koncepcji rozwoju i przekształceń tych terenów, tak aby była ona akceptowalna dla społeczności lokalnej i mogła posłużyć jako podstawa dla długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju.

Po zakończeniu konsultacji powstał raport, który zawiera wnioski zgłoszone przez różne grupy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem – jak potwierdzają liczby, oddano 2982 ankiety, a w warsztatach udział wzięło 213 osób.

Z analizy raportu wynika, że nie da się jednoznacznie określić jakie zmiany są oczekiwane na terenie tych dzielnic. Wynika to z faktu, że dyskusję prowadzili reprezentanci różnych grup społecznych, którzy przedstawiali różnorodne poglądy.

Wśród najczęściej wymienianych potrzeb mieszkańców obu dzielnic znalazły się: rozwiązanie problemu z odorami (60%), rozwój komunikacji miejskiej i jej integracja z komunikacją aglomeracyjną (58%), troska o infrastrukturę drogową (54%) oraz tworzenie nowych terenów zielonych (42%).

Na podstawie wniosków z konsultacji wyłania się obraz rozwoju tych dzielnic, który uwzględnia dotychczasowe uwarunkowania oraz potrzeby i interesy nowych mieszkańców, właścicieli gruntów, przedsiębiorców inwestujących na tym terenie w oparciu o dobrą komunikację obszaru. Mieszkańcy preferują całościową i spójną wizję planistyczną dla tego obszaru.