Poszukiwani Patroni Kultury Krakowa: Nagrody dla wspierających lokalną sztukę i dziedzictwo

Wybór Patronów Kultury Krakowa to proces, który honoruje ich za finansowanie działań kulturalnych organizacji, podejmowanie działań na rzecz zabytków i niematerialnego dziedzictwa miasta, a także za działania medialne mające na celu promocję kultury. Do 30 kwietnia można zgłosić potencjalnych laureatów do tegorocznej edycji konkursu.

To już 28. edycja tej inicjatywy, która ma na celu promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy sektorem biznesowym a artystami, instytucjami kulturalnymi oraz zarządcami obiektów zabytkowych w Krakowie. Nagroda Patron Kultury Krakowa jest przyznawana co roku za poprzedni rok kalendarzowy w trzech kategoriach:

  • za finansowanie działań organizacji działających w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kulturalnych,
  • za działania na rzecz zabytków i niematerialnego dziedzictwa Krakowa,
  • za działania medialne mające na celu promocję kultury, sztuki oraz zabytków i niematerialnego dziedzictwa Krakowa.

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na podstawie propozycji Bractwa Mecenatu Kultury. Prawo do zgłaszania kandydatów do nagrody Patron Kultury Krakowa mają osoby prywatne, instytucje kulturalne oraz inne organizacje zajmujące się kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy pobrać formularze wniosków o przyznanie nagrody Patrona Kultury Krakowa z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, gdzie opublikowano szczegółowe informacje na temat konkursu (Procedura KD-10). Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa lub wysłać pocztą na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski można również przesłać elektronicznie za pośrednictwem EPUAP, jeśli są potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 19 20.

Nagroda ma swoje korzenie w 1996 roku, kiedy to Rada Miasta Krakowa ustanowiła doroczny tytuł „Patrona Kultury Krakowa”. W poprzedniej edycji nagrodę otrzymały firmy RE-Bau Sp.z o.o. i AMS SA za ich działania na rzecz kultury, sztuki oraz zabytków i niematerialnego dziedzictwa Krakowa.

Laureaci mają prawo do używania tytułu „Patron Kultury Krakowa” z podaniem roku, w którym otrzymali nagrodę. Są również honorowani statuetką „Patron Kultury Krakowa” autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego. Dodatkowo, otrzymują dyplom zaprojektowany przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Adama Miratyńskiego oraz pamiątkowy znaczek.