Powstają wątpliwości co do budowy osiedla na terenach byłych kopalni

Do mieszkańców osiedli Na Stoku i Na Wzgórzach została wysłana ankieta z zapytaniem o ich wymagania i o to, co chcieliby, aby powstało na ich terenie. Jak informuje radny miejski Łukasz Sęk, o ankietę poprosili właściciele terenów pokopalnianych w Zesławicach. Wynika to z faktu, że inwestor rozważał kiedyś budowę potężnego osiedla z 70 blokami mieszkalnymi, mimo że teren pokopalniany jest przewidziany do rekultywacji i obowiązuje tam zakaz jakiejkolwiek zabudowy.

Przeciwko proponowanemu wielkiemu projektowi, obejmującemu ponad 70 bloków, wystąpili m.in. mieszkańcy ulicy Petofiego. Projekt ten jest większy gabarytowo od nowo wzniesionej Avii w Czyżynach. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, teren ten powinien być terenem zielonym; i w tym kierunku zostało wydane pozwolenie na rekultywację kopalni – stwierdził radny. Niedawno próbowaliśmy skontaktować się z firmą z Zesławic, aby zapytać o plany dotyczące terenów po kopalni i czy nadal planują budowę potężnej inwestycji mieszkaniowej. Udało nam się skontaktować z przedstawicielem firmy, który poinformował nas, że nie są zobowiązani do wyjaśniania niczego, a obecnie zajmują się rekultywacją, a co będzie w przyszłości, to jeszcze nie wiadomo.