Prace modernizacyjne w infrastrukturę wodociągową rozpoczną się 8 kwietnia

Zgodnie z planem, już od 8 kwietnia przewidziane są działania mające na celu zbudowanie nowej sieci wodociągowej. Te prace będą wykonywane bezpośrednio na istniejącej drodze, co stawia pod znakiem zapytania swobodny dostęp do poszczególnych posesji. Jednakże, dzięki obecnie realizowanej podbudowie torowiska, mieszkańcy nie powinni odczuć żadnych utrudnień.

Gdy zakończy się proces przełączania wodociągu na nową infrastrukturę, ekipa budowlana skupi swoje siły na kolejnym etapie – budowie kanalizacji deszczowej oraz modernizacji fragmentu kanalizacji sanitarnej. Zakończenie tych prac będzie sygnałem do rozpoczęcia robót drogowych.

Dodatkowo, zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji i organizacji wszystkich działań. Zanim prace ruszą pełną parą, mieszkańcy ulicy Krzesławickiej otrzymają stosowne informacje. Wszystkie dojazdy do posesji zostaną odpowiednio oznakowane, a teren prac będzie chroniony przez ogrodzenie. Dla bezpieczeństwa pieszych zostanie zachowany chodnik wzdłuż remontowanego odcinka. Gdy prace drogowe dobiegną końca, droga zostanie ponownie udostępniona dla mieszkańców, natomiast prace nad torowiskiem będą prowadzone dalej.