Program miejski skierowany na identyfikację problemów słuchowych u szkolnych uczniów

Kraków ma zamiar wprowadzić nową inicjatywę w ramach swojej polityki zdrowotnej, skierowaną na diagnozowanie zaburzeń słuchu u dzieci szkolnych. Miejscowi radni zaakceptowali tę propozycję poprzez głosowanie za odpowiednią uchwałą. Projekt będzie realizowany aż do 2026 roku, a na jego wdrożenie w przyszłym roku przeznaczono budżet w wysokości 686 589 złotych.

Program ma na celu podniesienie efektywności wykrywania problemów ze słuchem u uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, który jest odpowiedzialny za realizację tego zadania, przewiduje, że do końca 2026 roku programem zostanie objętych około 10 tysięcy uczniów.

Planowane działania obejmują kampanię informacyjną skierowaną do dzieci i rodziców. Badania przesiewowe będą prowadzone przez placówkę medyczną dysponującą wykwalifikowanym personelem medycznym z doświadczeniem w diagnozowaniu zaburzeń słuchu u dzieci. Działania edukacyjne będą prowadzone przez nauczycieli klas pierwszych przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez miasto.

Wczesne wykrywanie problemów ze słuchem jest kluczowe, ponieważ zaburzenia słuchu są jednym z najważniejszych problemów społecznych negatywnie wpływających na jakość życia ludzi w Polsce. Szacuje się, że mogą one dotyczyć od 5 do 20% populacji, a liczba ta prawdopodobnie będzie rosła z uwagi na rozwój cywilizacyjny i technologiczny.

Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży są szczególnie istotnym problemem, ponieważ mogą wpływać na ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Niedosłuch może prowadzić do problemów z zachowaniem, koncentracją oraz ogólnym tempem rozwoju. Wczesne zidentyfikowanie problemu i podjęcie odpowiednich działań może znacznie zminimalizować negatywny wpływ zaburzeń słuchu na wyniki edukacyjne dzieci.