Program "Stop smog" oferuje do 53 tysięcy złotych na ekologiczną modernizację starych systemów grzewczych

Możliwość otrzymania dotacji sięgającej nawet 53 tysięcy złotych na wymianę przestarzałych, powyżej 10-letnich instalacji grzewczych na systemy ogrzewania niskoemisyjne oraz na termomodernizację budynku, jest jednym z głównych atutów programu „Stop smog”. Termin składania wniosków o przyznanie finansowego wsparcia rozpoczyna się 4 marca i trwa do końca miesiąca, do dnia 29. Bez zbędnej zwłoki, zgłoś swój wniosek, uzyskaj dofinansowanie i aktywnie przyczyniaj się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście!

W ramach wspomnianego programu, kwota dotacji może pokryć do 100% kwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednej nieruchomości mieszkalnej jednorodzinnej. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dwoma lokalami, limit dotyczy jednego lokalu.

Program „Stop smog” adresowany jest głównie do osób borykających się z tzw. ubóstwem energetycznym, czyli najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Jego priorytetowym celem jest redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń, zwiększenie jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Osoby mogące skorzystać z programu „Stop smog” to te, których miesięczny dochód nie przekracza 3 116,68 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa jednoosobowego (175% kwoty najniższej emerytury) lub 2 226,20 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego (125% kwoty najniższej emerytury).

Wnioski o dofinansowanie wraz z koniecznymi załącznikami można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa. Można je również wysłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z formularza pod nazwą: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub e-mailowo z konta wnioskodawcy na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza [email protected]. Elektronicznie składany wniosek musi być podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania oraz procesu naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8. Konsultacje możliwe są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40–15.30.