Projekt restauracji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie rozpoczęł się

Zarząd Zieleni Miejskich w Wadowie poinformował o rozpoczęciu remontu historycznego Dworu Badenich. Jest to projekt, na który wielu mieszkańców i miłośników historii czekało od dawna. Już teraz można zaobserwować pierwsze działania na terenie obiektu.

Początkowy etap prac obejmuje głównie sprzątanie obiektu i przygotowanie go do gruntownego remontu. Zadania te obejmują czyszczenie obszaru z odpadów oraz demontaż istniejących podłóg i okładzin ściennych. Ten wstępny etap ma zakończyć się do końca bieżącego roku, zgodnie z warunkami umowy.

Zakres prac, jakie mają zostać wykonane, jest szeroki i obejmuje wiele działań budowlanych. Przede wszystkim chodzi tu o podbicie istniejących fundamentów budynku za pomocą technologii trench mixing lub jet grouting, a także o pogłębienie poziomu posadzki części podziemnej. Prace te wymagają również stworzenia nowej płyty posadzkowej żelbetowej o grubości 30 cm, która zostanie monolitycznie połączona z konstrukcją podbicia ścian. Ponadto zaplanowano wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów, rozbiórkę ścian działowych, usunięcie wewnętrznych tynków, osuszenie ścian i impregnację, demontaż starych instalacji oraz wywóz i utylizację gruzu i elementów rozbiórki.

Planowane zakończenie prac renowacyjnych na terenie Dworu Badenich jest przewidziane na koniec 2025 roku. Oczywiście, termin ten jest uzależniony od dostępności funduszy na realizację projektu.