Raport Sanitarno-Epidemiologiczny dotyczący jakości wody w krakowskich Bagrach

W Krakowie, na terenie zbiornika Bagry, odbyła się wizytacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Stało się to w celu przeprowadzenia testów próbek wody z miejsca, które jest popularnym obszarem kąpielowym dla mieszkańców miasta. Zgodnie z informacjami podanymi przez tę instytucję, proces pobierania próbek został przeprowadzony 12 czerwca.

Próby wody były pobierane z różnych miejsc kąpieliskowych na terenie Bagrów, takich jak „Plaża Bagry Wschód”, „Plaża Bagry II” oraz „Plaża Bagry”. Głównym celem tych działań było sprawdzenie, czy woda spełnia specyficzne standardy jakości, które są wymagane przez przepisy prawne.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przedstawiła wyniki badania próbek wody. Cieszy fakt, że sanepid potwierdził, iż woda w kąpieliskach Bagrów spełnia wszystkie wymaganie jakościowe określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku. Rozporządzenie to odnosi się do nadzoru nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli i określa, jakie parametry powinna spełniać woda w takich miejscach.