Regularny potop na krakowskich ulicach

Młodzież nie jest już w stanie bezpiecznie pokonać krótkiego dystansu do szkoły, a mieszkańcy mają trudności z opuszczeniem gminy z powodu dużego natężenia ruchu pieszego. Jest to dylemat, który dotyczy dużej liczby osób zamieszkujących te tereny, gdyż wydaje się coraz więcej pozwoleń na budowę, a liczba ludności wciąż się powiększa.

Podczas interwencji zauważono, że studzienki nie działają prawidłowo podczas ulewnych deszczy, ponieważ pobierają wodę z ziemi i zapełniają studnię. Zgłoszono to do ZDMK (zarządcy ulicy), który następnie sięgnął do Wodociągów Miasta Krakowa, aby podłączyć studnię do obecnej już kanalizacji. Jednak ze względu na znajdującą się na miejscu kanalizację sanitarną, prośba została odrzucona. ZDMK poinformował KEGW (w dniu 12.07.2022), że wystąpi do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 i lata następne o realizację zadania polegającego na przedłużeniu ulicy Dobrowolskiego. Do tego czasu KEGW będzie odpowiedzialne za czyszczenie elementów odwodnienia w ramach prowadzonych przez siebie prac konserwacyjno-interwencyjnych w zakresie zabezpieczenia terenu.