Rosnąca liczba kontroli w krakowskim MPK – pamiętaj o ważnym bilecie!

Komunikacja miejska w Krakowie staje się coraz bardziej cenna dla kontrolerów, którzy intensyfikują swoje działania. Jeśli korzystasz z tutejszych środków transportu publicznego, zdecydowanie warto zainwestować w ważny bilet. Liczba przeprowadzanych kontroli rośnie, a co za tym idzie, rośnie również liczba nałożonych kar finansowych.

Statystyki mówią same za siebie – tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku przeprowadzono aż 79 162 kontrole, skutkujące nałożeniem 22 390 opłat dodatkowych. Zespół kontrolerów składa się obecnie z około 70 członków, jednak liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 15 osób dzięki niedawnym rekrutacjom.

Zarząd Transportu Publicznego podał informacje, że każdego miesiąca odbywa się blisko 20 tysięcy kontroli, które skutkują nałożeniem ponad 5,5 tysiąca mandatów.

Kontrolerzy są obecni na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, obsługując trasę od Świątnik Górnych po Przeginię. W kwietniu na trasie do i z Świątnik Górnych wyemitowano ponad 125 mandatów. Z kolei na trasie do Zabierzowa nałożono prawie 350 opłat dodatkowych, a na trasie do Czerwonych Maków P+R liczba ta przekroczyła 1000.

W przypadku jazdy bez ważnego biletu lub dokumentu przewozu, opłata wynosi 300 zł. Jeżeli natomiast pasażer nie posiada ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, musi zapłacić karę w wysokości 200 zł. Kolejne 200 zł to kara za naruszenie przepisów dotyczących przewozu rzeczy i zwierząt. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wynosi 520 zł. Z kolei opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty wynosi 16 zł.