Rozpoczęły się prace remontowe na skrzyżowaniu tramwajowym rondo Mogilskie – al. Powstania Warszawskiego, wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej

Prace naprawcze na węźle tramwajowym zlokalizowanym na skrzyżowaniu rondem Mogilskim oraz al. Powstania Warszawskiego są już w toku. Jak wynika z informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Miasta Krakowa, intensyfikacja działań ma miejsce również na rondzie Grzegórzeckim. W związku z powyższym, powrót do normalnego funkcjonowania linii tramwajowych przewiduje się na sobotę, 20 lipca.

Zakładane prace obejmują wymianę elementów układu rozjazdowego na omawianym węźle, co dotyczy krzyżownic, zwrotnic oraz szyn połączeniowych. Ponadto, przewiduje się także naprawę uszkodzonego systemu odwodnienia poprzecznego na al. Powstania Warszawskiego. Prace te stanowią kontynuację działań serwisowych, które były realizowane rok temu na rondzie Mogilskim.

ZDMK podjął decyzję o intensyfikacji prac w okolicach ronda Grzegórzeckiego. Planuje się tam wymianę czterech zwrotnic oraz renowację nawierzchni przystanku tramwajowego na al. Powstania Warszawskiego skierowanego w stronę ronda Mogilskiego. W kilku punktach nawierzchnia torowiska będzie wymieniana.

Na czas trwania prac, ruch tramwajowy między rondem Mogilskim a rondem Grzegórzeckim został zawieszony. Komunikacja odbywa się poprzez połączenia ul. Mogilska – ul. Lubicz oraz tunel KST – ul. Mogilska. Dodatkowo, uruchomiona została autobusowa linia zastępcza na trasie, na której normalnie kursują tramwaje.

Zmiany w schemacie funkcjonowania komunikacji miejskiej dotyczą następujących linii: 9, 14, 17, 19, 20, 44, 49, 50, 52 i 62 oraz zastępczych linii tramwajowych 75 i 79 oraz autobusowej 784. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Bilety okresowe zakupione na linie 9, 14, 17, 19, 20, 50 i 52 są nadal ważne zarówno na stałych jak i zmienionych trasach tych linii. Dodatkowo bilety wykupione na linie 9, 19 i 17 zachowują swoją ważność także w autobusach linii 128, 178, 578 oraz we wszystkich tramwajach na wybranych odcinkach.