Możliwość ekspansji sieci tramwajowej w Krakowie: Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) w Krakowie zapowiedział ponowne wystawienie przetargu na projekt, który ma na celu dalszy rozwój infrastruktury miejskiej. Wśród proponowanych zmian znajduje się plan budowy nowych linii tramwajowych.

Zakres prac przyszłego kontrahenta obejmie tworzenie różnych koncepcji dla tej nowej inwestycji. Następnie ZIM wybierze preferowany plan, który ma zostać poddany dalszym analizom i konsultacjom społecznym przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową.

Planowany projekt obejmuje rozbudowę ulicy Bunscha o około 1,4 km. Dodatkowo, inwestycja zakłada budowę nowej drogi – ulicy Humboldta – o długości około 1.3 km. Kolejnym etapem jest planowane poszerzenie ulicy Skotnickiej na odcinku od ulicy Księdza Trockiego do węzła autostrady A4 Kraków – Skawina (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich zaplanowanych ścieżek komunikacyjnych ma powstać nowa linia tramwajowa, startująca od pętli Czerwone Maki. W przypadku nowej linii tramwajowej, ZIM rozważa dwa możliwe scenariusze: pierwszy to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli z dodatkowym terminalem i parkingiem P+R umieszczonym w pobliżu węzła autostradowego. Drugi scenariusz zakłada koniec nowej linii tramwajowej na parkingu P+R obok przyszłej linii do osiedla Kliny, położonym po zachodniej stronie Szpitala imienia Babińskiego.

W ramach tego ambitnego projektu planowane są również dodatkowe ścieżki rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Inwestycja obejmuje także przebudowę skrzyżowań oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury podziemnej.