Rozpoczyna się modernizacja części ul. Wrocławskiej

Planowane prace remontowe na odcinku ulicy Wrocławskiej, od skrzyżowania z ulicą Racławicką do miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Kmiecą, obejmują wymianę nawierzchni drogi, renowację chodników i krawężników oraz przebudowę peronów autobusowych. Pierwsze działania mają rozpocząć się na przełomie miesięcy stycznia i lutego.

Prace będą wykonywane etapami. Na początku koncentrują się na północnej stronie ulicy Wrocławskiej, gdzie będą remontowane chodnik, krawężnik przy peronie autobusowym i kratka ściekowa. Z powodu tej prac jezdnia zostanie zwężona, chodnik zamknięty, a piesi będą musieli korzystać z przejścia na drugą stronę ulicy. Jednostronny zakaz zatrzymywania zostanie wprowadzony, obejmujący nawet wyznaczone miejsca parkingowe. Przystanek autobusowy zostanie tymczasowo przeniesiony. Czas realizacji tych prac szacuje się na około dwa tygodnie, pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych.

Później ekipa remontowa przeniesie się na południową stronę ul. Wrocławskiej, gdzie będą prowadzone te same prace, co po stronie północnej. Organizacja ruchu będzie taka sama jak w pierwszym etapie.

W następnym etapie przewidziane są większe zmiany w organizacji ruchu związane z budową nowych betonowych nawierzchni przystanków autobusowych – najpierw po stronie południowej, a potem na północy. W tym okresie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy – kontrolowany manualnie w ciągu dnia, a podczas nocy i weekendów za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zakaz zatrzymywania będzie obowiązywać w obu kierunkach.

W ostatnim etapie prac zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni.

Końcowy termin realizacji inwestycji to koniec kwietnia. Deweloper prowadzi prace remontowe jako część inwestycji niedrogowej (zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych).