Zakład Inwestycji Miejskich przystępuje do budowy nowych żłobków w Krakowie

Plany Zakładu Inwestycji Miejskich (ZIM) obejmują kolejne inicjatywy budowlane, które odnoszą się do stworzenia nowych placówek żłobkowych na terenie dzielnic Zwierzyniec oraz Wzgórza Krzesławickie. Te placówki, które mają pełnić kluczową rolę w opiece nad najmłodszymi mieszkańcami, otrzymają wsparcie finansowe poprzez rządowy program MALUCH+ zaplanowany na lata 2022-2029.

Przewiduje się, że samorządowy żłobek w dzielnicy Zwierzyniec zostanie postawiony przy użyciu tradycyjnej technologii budowlanej, na terenie przy ulicy ks. Józefa. Szacowany zakres tego projektu pokazuje, iż nowo powstała placówka będzie mogła pomieścić około 100 małych podopiecznych. Planowane miejsce budowy to gminna działka znajdująca się przy ul. Benedyktowicza.

Etapy początkowe planowanego projektu obejmują stworzenie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budynku. Tę część prac przewidziano powierzyć krakowskiej firmie projektowej ah! design, prowadzonej przez Agnieszkę Hornowską. Firma ta w odpowiedzi na ogłoszenie ZIM złożyła najbardziej atrakcyjną ofertę, proponując wykonanie usługi za kwotę 23 699 zł.

Planowane jest również postawienie żłobka na terenie dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, przy ul. Wadowskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Glinik. Tym razem placówka zostanie zbudowana za pomocą technologii modułowej, a jej przewidywana pojemność także wynosi około 100 dzieci. Podobnie jak w poprzednim przypadku, za opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego odpowiadać będzie firma ah! design Agnieszka Hornowska z Krakowa. Za tę usługę firma zaproponowała kwotę 19 776 zł.

Pozostaje jeszcze podkreślić, że realizacja wymienionych inwestycji związanych z budową nowych żłobków jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony rządowego programu MALUCH+ na lata 2022-2029.