Rozważania nad stworzeniem pierwszego inteligentnego parkingu w mieście

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej stworzył projekt uchwały dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrożenia systemu „inteligentnego parkowania”. Proponowany system obejmowałby strefę płatnego parkowania lub jej część z automatycznym wykrywaniem wolnych miejsc. Komisja Infrastruktury Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała projekt 6 marca. Działanie systemu będzie polegało na analizie danych o dostępności miejsc parkingowych, określaniu możliwości parkowania oraz udostępnianiu tych informacji za pomocą interaktywnych tablic informacyjnych i aplikacji mobilnej.

Dorota Iwanicka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie, wyraziła wątpliwości co do skuteczności wykorzystania czujników na drogach do monitorowania miejsc parkingowych. Wspomniała, że system był wcześniej testowany na dwóch ulicach, ale zawiódł, ponieważ niektórzy parkujący zajmowali dwa miejsca, co prowadziło do aktywacji dwóch czujników. Informacja o wolnych miejscach była również opóźniona, co powodowało, że niektóre miejsca były zajęte. Przy ograniczonej liczbie dostępnych miejsc parkingowych pomysł zastosowania czujników może być nie do zrealizowania. Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig przyznał się do porażki z przeszłości, ale podkreślił potrzebę poszukiwania lepszych technologii w celu monitorowania wolnych miejsc parkingowych i zmniejszenia zanieczyszczenia.