Stacja metra "Stare Miasto" w Krakowie otrzymuje zgodę od Małopolskiego Konserwatora Zabytków

Zgodę na lokalizację stacji metra „Stare Miasto” na skrzyżowaniu ulic Karmelickiej, Podwale i Dunajewskiego wydał Urząd Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Tym samym, oficjalnie potwierdzono możliwość realizacji tego projektu w takim miejscu.

O ile nie pojawią się żadne niespodziewane przeszkody, decyzja środowiskowa dotycząca pierwszego etapu budowy podziemnej kolejki powinna zostać podjęta jeszcze podczas najbliższych wakacji. Przy pomyślnym scenariuszu, pozwoli to na rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W konsekwencji, po zakończeniu tego procesu, będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych nad krakowską stacją metra „Stare Miasto”.