Strach kierowców – nieuchronny remont ul. Kamieńskiego w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oficjalnie ogłosił, iż planuje rozpoczęcie prac renowacyjnych na ulicy Kamieńskiego. Data rozpoczęcia tych działań to 15 lipca, co z pewnością wpłynie na zmianę organizacji ruchu drogowego na tym odcinku.

Konkretniej, prace mają na celu naprawę nieszczelnych dylatacji na wiadukcie, który znajduje się w ciągu ulicy Henryka Kamieńskiego, przechodzącej nad ulicą Powstańców Śląskich. Wszystko to oznacza, że kierowcy muszą być przygotowani na znaczące zmiany w najbliższym czasie.

Pierwszy etap remontu przewiduje pojawienie się ekip remontowych na jezdni prowadzącej do centrum miasta. Roboty te będą obejmować dwa pasy ruchu na długości około 25 metrów. W wyniku tego samochody zostaną przekierowane na jezdnię prowadzącą do Wieliczki, gdzie obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy, jednak z ograniczeniem prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

W drugim etapie prac, roboty zostaną przeniesione na jezdnię prowadzącą do Wieliczki. Tym razem, ruch pojazdów zostanie skierowany na jezdnię w stronę centrum miasta. W razie konieczności, wykonawca robót ma zamiar wprowadzić buspas na odcinku od ronda Matecznego aż do zjazdu w ulicę Tischnera.