Szkolna rekrutacja w Krakowie na rok 2024/2025: Wyniki, liczba miejsc i najbardziej pożądane szkoły

Na nadchodzący rok szkolny 2024/2025, krakowskie samorządowe placówki edukacyjne na poziomie podstawowym zaproponowały 7496 miejsc w klasach powszechnie dostępnych. Rezultaty procesu rekrutacji pierwszoklasistów ujawniono publicznie 19 kwietnia. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, które uzyskały kwalifikację do danej szkoły, mają czas do 7 maja na potwierdzenie decyzji o skierowaniu swojego pociechy do wybranej jednostki. Dodatkowy proces naboru, mający na celu zapełnienie wolnych miejsc, rozpocznie się 9 maja i potrwa do 23 tego samego miesiąca.

W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji, wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w procesie selekcji uczniów zamieściły listy z nazwiskami dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Informacje te zostały dodatkowo przesłane na adresy e-mail rodziców, którzy podali je podczas rejestracji.

Podczas tegorocznego procesu rekrutacyjnego wpłynęło i zostało zaakceptowanych 6823 wnioski. Po przeprowadzeniu procedury sprawdzania zgodności z wymaganymi warunkami formalnymi, 6805 dzieci otrzymało kwalifikację do przyjęcia. Po zakończeniu elektronicznego procesu rekrutacji w samorządowych szkołach podstawowych Krakowa pozostało jeszcze 691 wolnych miejsc.

Warto przypomnieć, że jednym z wymagań koniecznych do skierowania dziecka do wybranej szkoły jest potwierdzenie przez opiekuna prawnego decyzji o wysłaniu go do tej placówki. Rodzicom na wykonanie tego kroku dano czas od 22 kwietnia do 7 maja.

Dla kandydatów, którzy z różnych powodów nie brali udziału w marcowej rekrutacji, przewidziano możliwość zgłoszenia się w etapie naboru uzupełniającego. Termin składania wniosków to okres od 9 do 23 maja w szkołach podstawowych, które wciąż dysponują wolnymi miejscami.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 najwięcej wniosków (z pierwszego priorytetu) złożono do następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 47 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze) – 156 wniosków; Szkoły Podstawowej nr 155 (os. 2 Pułku Lotniczego 21 Dzielnica XIV – Czyżyny) – 151 wniosków; Szkoły Podstawowej nr 14 (ul. prof. Wojciecha Marii Bartla 29, Dzielnica X – Swoszowice) – 139 wniosków; Szkoły Podstawowej nr 53 (ul. Skośna 8, Dzielnica VIII – Dębniki) – 137 wniosków; oraz Szkoły Podstawowej nr 66 (ul. Skotnicka 86, Dzielnica VIII – Dębniki) – również 137 wniosków.