Trasa Balicka – ambitny plan rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej Krakowa

Planowane od wielu lat prace nad Trasą Balicką, drogą mającą połączyć krakowski rejon ul. Armii Krajowej z lotniskiem w Balicach, nie zostały porzucone przez władze miasta. Zdając sobie sprawę z dynamicznego rozwoju lokalnego portu lotniczego, starają się one dalej realizować ten zamysł. O szczegółach tej kluczowej inwestycji dyskutowano podczas prestiżowego spotkania liderów polityki i biznesu – Krynica Forum 2023.

Wiceprezydent Jerzy Muzyk podkreśla, że budowa nowoczesnej drogi łączącej Kraków – metropolię liczącą milion mieszkańców, z międzynarodowym portem lotniczym zostaje traktowana jako priorytet. Na realizację tego projektu przeznaczony jest teren, który zarezerwowano już około 40 lat temu. Zdaniem wiceprezydenta, inwestycja ta stoi na równi z takimi przedsięwzięciami jak ukończenie budowy zachodniej obwodnicy Krakowa, czyli tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Trasa Balicka, będąca częścią ul. gen. Marii Wittek, ma stanowić ogniwo łączące III obwodnicę Krakowa (istniejącą ul. Armii Krajowej i planowaną Trasę Zwierzyniecką) z IV obwodnicą (autostradą A4) oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II w Balicach.

Zaprojektowanie Trasy Balickiej jako drogi ruchu przyspieszonego z dwoma pasami jezdni po każdej stronie, o szerokości 3,5 metra każdy, jest kolejnym krokiem w tym ambitnym planie. Planowana długość tej ulicy to około 6 kilometrów.

W ramach projektu przewiduje się m.in. budowę drogi głównej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, a także stworzenie węzła drogowego z autostradą A4 oraz połączenia z ulicą Armii Krajowej. Dodatkowo, planowana jest budowa dwóch parkingów typu park&ride przy przystankach kolejowych Kraków Olszanica (500 miejsc parkingowych) i Kraków Zakliki (100 miejsc).