Trwają prace nad opracowaniem projektu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków–Myślenice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczęła drugie postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia publicznego. Jego nazwa brzmi: „Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice”. Cele zamówienia skupiają się na wykonaniu projektu przyszłej trasy S7 oraz zdobyciu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji.

11 stycznia otwarto zgłoszone oferty, a obecnie oceniane są przez specjalistów. W procesie aplikacyjnym uczestniczy 6 potencjalnych wykonawców. GDDKiA wyznaczyła sumę 26 568 000,00 zł jako budżet przeznaczony na sfinansowanie tego zamówienia, jednak tylko jedna z zgłoszonych propozycji mieści się w tym limicie.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało anulowane w październiku 2023 roku. Powodem było wycofanie się z podpisania umowy przez firmę Transprojekt Gdańsk, która została wybrana jako wykonawca przez GDDKiA.

Ważne jest podkreślenie, że Prezydent Krakowa nie zmienia swojego stanowiska, które wcześniej był prezentowany w wielu wystąpieniach publicznych i pisemnych przez Jerzego Muzyka, II Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa. Muzyk, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu drogi S7 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, konsekwentnie zaznacza brak społecznej i instytucjonalnej akceptacji dla nowoprojektowanej trasy. W szczególności dotyczy to wariantów od 1 do 5, zaproponowanych przez GDDKiA 27 stycznia 2022 roku, które zakładają przebieg trasy przez tereny południowych dzielnic Krakowa, tj. Dzielnicy Swoszowice i Bieżanów–Prokocim.

To stanowisko nie uległo zmianie ani nie straciło swojej aktualności.