Udział Krakowa w Lwowskim Forum Partnerstwa Samorządów: dyskusja o eurointegracji Ukrainy

W dniach od 27 do 28 listopada 2023 roku, spotkanie na szczycie miało miejsce we Lwowie, gdzie delegaci z 45 ukraińskich samorządów zeszli się, aby rozmawiać z przedstawicielami 11 europejskich gmin. To wydarzenie to Lwowskie Forum Partnerstwa Samorządów. W imieniu Krakowa, rozmowy prowadził Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta miasta, który uczestniczył w panelu dyskusyjnym poruszającym temat współpracy międzynarodowej w dążeniu Ukrainy do integracji z Unią Europejską.

Lwowskie Forum Partnerstwa Samorządów jest coroczną inicjatywą wymiany myśli i pomysłów pod egidą „Cities 4 Cities | United 4 Ukraine”. To projekt, którego nadrzędnym celem jest promowanie idei partnerskiej współpracy między samorządami ukraińskimi a krajami Unii Europejskiej. Ma to na celu przyspieszenie procesu eurointegracji Ukrainy i odbudowę kraju po działaniach wojennych poprzez wzmacnianie dwustronnej współpracy, dzielenie się doświadczeniami i koordynowanie projektów na różnych szczeblach – państwowym, regionalnym i lokalnym.

Realizacja Forum jest możliwa dzięki finansowaniu z funduszy pochodzących z projektu Agencji USA ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) „Wzmocnienie zaufania społecznego (UCBI)” oraz z projektu „Wspieranie decentralizacji Ukrainy” realizowanego przez Związek Samorządów Lokalnych i Regionalnych Szwecji (SALAR International).

Szczyt zgromadził prawie 200 uczestników, wśród których byli przedstawiciele 45 ukraińskich gmin – zarówno mniejszych, jak i większych – które współpracują od lat z europejskimi partnerami lub nawiązały taką współpracę w ciągu ostatnich dwóch lat. Wymiana myśli i doświadczeń dotyczyła głównie pomocy humanitarnej dla Ukrainy, która jest krajem poszkodowanym przez działania wojenne. Uczestniczyli też przedstawiciele miast europejskich, przede wszystkim z Niemiec, Polski, Francji i Włoch, którzy aktywnie współpracują z Ukrainą. Nie zabrakło także ukraińskich parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i struktur unijnych.

W trakcie konferencji Kraków miał okazję zaprezentować swoje doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej na tle dążenia do integracji z Unią Europejską. Prezentacje były umiejscowione obok wystąpień takich miast jak Aarhus z Danii, Plœuc-L’Hermitage z Francji czy Cavarzere z Włoch. Nie mogło też zabraknąć prezentacji europejskich agencji, które zajmują się przyznawaniem grantów, jak również refleksji ukraińskich samorządowców zrzeszonych w ramach Związku Miast Ukrainy.