Rekonstrukcja alei 29 Listopada: Prześwit przez trzy lata prac

Od momentu rozpoczęcia przebudowy al. 29 Listopada w Krakowie upłynęły już trzy lata. Prace, które miały monumentalnie zmienić wygląd jednej z głównych arterii wylotowych z miasta w kierunku północnym, ruszyły 26 listopada 2020 roku. Projekt był pod egidą Zarządu Inwestycji Miejskich, który na samym początku prac zapewniał, że modernizacja ulicy potrwa mniej więcej 2 lata. Jednak przewidywania te nie uwzględniały pewnych zawirowań proceduralnych.

Służby miejskie zastanawiały się nad terminem zakończenia prac, który początkowo planowany był na koniec 2021 roku. Niestety, opóźnienia w procesie wydawania decyzji przez ZRID spowodowały konieczność przesunięcia daty ukończenia inwestycji. W tym kontekście warto podkreślić, że rzeczywiste prace budowlane, takie jak wycinanie drzew lub usuwanie obiektów kolidujących z poszerzeniem drogi, rozpoczęły się dopiero po pewnym czasie od oficjalnego startu projektu. Takie sceny można zaobserwować na zdjęciach wykonanych w marcu 2021 roku, które ukazują zarówno proces modernizacji, jak i obraz Krakowa przed wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, zaskakująco nasycony reklamami.

Obecnie, po trzech latach ciężkich prac, przebudowa al. 29 Listopada zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie tempo prac znacząco się zwiększyło, jednak mimo to, deklaracja o zakończeniu inwestycji do końca listopada wydaje się być niemożliwa do spełnienia.