Urząd miejski w Krakowie zapowiada kontrole straży miejskiej w związku z przestrzeganiem uchwały antysmogowej

Zgodnie z informacją przekazaną przez urząd miasta, nadchodzący sezon grzewczy przyniesie ze sobą wzmożone działania straży miejskiej. Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy Krakowa przestrzegają obowiązującej od 2019 roku uchwały antysmogowej.

W ramach uchwały, na terenie Krakowa wprowadzono zakaz spalania paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno. Decyzja ta została podjęta w celu poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców przed szkodliwymi efektami smogu.

Mieszkańcy, którzy zauważą nieprawidłowości związane ze spalaniem zakazanych paliw stałych lub odpadów, są zobowiązani zgłaszać te przypadki. Można to uczynić dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 986 lub korzystając z systemu zgłoszeń online.