Uzasadnienie wyroku w sprawie "Skóry" i finansowa rekompensata dla skazanego

Informacje z Sądu Okręgowego w Krakowie potwierdziły, że zostało sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku w tzw. sprawie „Skóry”. Przypomnijmy, że Robert J. został skazany na karę dożywocia we wrześniu ubiegłego roku za morderstwo studentki Katarzyny Z., które miało miejsce prawie 25 lat temu. Wyrok ten był bezsprzeczny, jednak strony postępowania długo oczekiwały na jego pisemne uzasadnienie. W efekcie, obrońca skazanego zdecydował się na wniesienie skargi na przewlekłość postępowania. Sąd przyznał rację skarżącemu, przyznając Robertowi J. rekompensatę w wysokości 5 tys. zł.

Sędzia prowadzący sprawę poprosił prezesa sądu o przedłużenie terminu na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, którego ostateczny termin upływał 15 września bieżącego roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie, rękopis dokumentu został przekazany już 12 września, a następnie rozpoczęto przygotowywanie jego elektronicznej wersji.

Z powodu braku pisemnego uzasadnienia orzeczenia, obrońca Roberta J. złożył skargę na przewlekłość postępowania do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W rezultacie, na wtorkowym posiedzeniu niejawnym, SA przyznał oskarżonemu rekompensatę w wysokości 5 tys. zł.

SSA Tomasz Szymański, rzecznik prasowy SA, poinformował PAP, że roczne sporządzanie uzasadnienia wyroku, nawet w sprawie o tak dużej skali, jest zdecydowanie zbyt długim okresem. Podkreślił, że chodzi tu o obiektywne spojrzenie na sprawę i czas potrzebny na sporządzenie uzasadnienia, niezależnie od jego obszerności czy stopnia skomplikowania sprawy. Jednocześnie zaznaczył, że jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne, twierdząc, że nie ma podstaw do uznania przewlekłości, ponieważ postępowanie w tzw. sprawie „Skóry” jako całość przebiegało sprawnie, choć wymagało „nadzwyczajnych sił, środków i czasu”.