„Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy" – współpraca Policji w Krakowie z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu

W czerwcu bieżącego roku, krakowska Komenda Miejska Policji otrzymała propozycję partnerskiego zaangażowania się w projekt „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”. Inicjatywa ta jest finansowana ze środków pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności, a dokładniej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na dekadę 2021-2030. Zaproszenie do partnerstwa w projekcie wyszło z Centrum Rozwoju Lokalnego mieszczącego się w Zawierciu.

Na pierwszy plan projektu wybiega cel, jakim jest rozwijanie świadomości oraz wiedzy na temat zapobiegania mowie nienawiści, hejtowi i przemocy podyktowanej nienawiścią. Jest to skierowane do młodzieży w wieku 15-19 lat, której ma pomóc także w zdobywaniu wiedzy o prawach człowieka. W działania w ramach tego projektu zaangażowane będą trzy szkoły ponadpodstawowe z Krakowa.

Udział Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wiąże się z partycypacją funkcjonariuszy policji w warsztatach antydyskryminacyjnych dla młodzieży, warsztatach mających na celu tworzenie lokalnych liderów praw człowieka oraz z udziałem reprezentanta krakowskiej komendy miejskiej w konferencji podsumowującej projekt.

Warto dodać, że partnerem projektu jest również Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, która od paru lat współpracuje z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. 25 września tego roku doszło do organizacyjnego spotkania partnerów projektu. Miejsce wydarzenia to Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, a w spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz ich odpowiednicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.