Zabudowy akustyczne zostały przemalowane na zielono – powstało pytanie „w jakim celu?”

Ekrany akustyczne montowane wzdłuż budowanej trasy tramwajowej na Górkę Narodową od początku budziły mieszane reakcje wśród mieszkańców Krakowa. Jeszcze pod koniec marca zmieniano decyzje, np. o ustawieniu betonowych barier w pobliżu pętli Krowodrza Górka. Mieszkańcy ulicy Pachońskiego również wyrazili wyraźną dezaprobatę dla budowy takich barier. Natomiast w rejonie ulicy Nad Sudołem wykonawca uwzględnił apele mieszkańców o zwiększenie ilości zieleni i pomalował barierki na zielono. Zarząd Inwestycji Miejskich udziela dalszych wyjaśnień.

Krakowianie apelowali o przezroczyste bariery i opcje ekologiczne, które ostatecznie uzyskali. Krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich podaje, że dla strefy ulicy Nad Sudołem, po konsultacjach z projektantem projektu i uwzględnieniu uwag mieszkańców, zaproponowane zostaną rozwiązania alternatywne do pierwotnych planów. W efekcie część barier w tym rejonie zostanie zastąpiona przezroczystymi.

Obserwowane przez mieszkańców zielone ekrany nie są zamierzonym efektem. Są one jedynie sugestią wykonawcy, która zostanie zmieniona, zgodnie z założeniami Zarządu Inwestycji Miejskich.