Zagadka finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie: prokuratura bada potencjalne nieprawidłowości

Obecnie trwa ocena podstaw do rozpoczęcia dochodzenia dotyczącego potencjalnych nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami publicznymi i zawieraniu umów cywilnoprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym (UEK) w Krakowie.

Zawiadomienie o ewentualnych nieprawidłowościach zostało złożone w prokuraturze przez samą uczelnię, której głosem przemawiał rektor dr hab. Stanisław Mazur. Według jego relacji, prorektor odpowiedzialny za współpracę oraz dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu (usytuowanej w ramach struktur uczelni) mogli nie zachować należytej staranności i prawidłowości w wykorzystaniu funduszy publicznych oraz zawieraniu umów cywilnoprawnych. Te podejrzenia wyszły na jaw podczas audytu prowadzonego przez samą uczelnię.

Dwóch uczonych na koniec września pozbawiono pełnionych funkcji. Jak informuje dr hab. Stanisław Mazur, cytowany przez „Rzeczpospolitą”, „od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku odnaleziono 67 umów podpisanych przez naukowców, a co do 29 z nich zgłoszono wątpliwości dotyczące ich zakresu, sumując się na kwotę przekraczającą 219 tysięcy złotych”.

„W chwili obecnej, sprawą zarządza się na początkowym etapie postępowania sprawdzającego” – takie informacje przekazała PAP Prokuratura Okręgowa w Krakowie. To oznacza, że informacje zawarte w zawiadomieniu przekazanym przez uczelnię muszą być zweryfikowane i uzupełnione, a śledczy muszą ocenić, czy istnieją wystarczające podstawy do rozpoczęcia formalnego śledztwa.