Miasto Kraków i partnerzy z KZN SIM "Ziemia Krakowska" budują mieszkania czynszowe

Współpraca miast Krakowa, 10 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości zaowocowała powstaniem projektu pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN SIM „Ziemia Krakowska”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest stworzenie mieszkań czynszowych na terenach krakowskich. Takie informacje przekazał urząd miasta w Krakowie.

Niedawne badania przeprowadzone na przełomie 2022 i 2023 roku wykazały, że mieszkańcy Krakowa są zainteresowani wynajmowaniem mieszkań realizowanych w formule społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM). Stąd też decyzja o realizacji takiego projektu.

Projekt SIM ma na celu poszerzenie oferty mieszkaniowej miasta oraz zmniejszenie tak zwanej luki czynszowej. Mieszkania mają być dostępne głównie dla osób, które są w stanie pokryć koszty czynszu, ale nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej do zakupienia własnego lokum.

Początkowo, planem miasta było zbudowanie mieszkania czynszowego we współpracy z istniejącym Towarzystwem Budownictwa Społecznego (TBS), w którym Kraków jest akcjonariuszem mniejszościowym. Jednak, aby skorzystać z pełnego wsparcia finansowego w ramach tej współpracy, konieczne byłoby przeprowadzenie postępowania na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niestety, długotrwałe procedury wyboru partnera mogłyby stanowić zagrożenie dla terminowego pozyskania finansowania i realizacji inwestycji.

Wobec powyższych komplikacji, plany zmieniono. Zdecydowano o założeniu nowej spółki – KZN SIM „Ziemia Krakowska”, we współpracy z 10 innymi gminami małopolskimi. Decyzję o dołączeniu Krakowa do spółki podjęli radni tego miasta podczas ostatniej sesji, która odbyła się 27 września.