Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył budowę nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) poinformował o finalizacji projektu budowy nowej siedziby dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Przewozie. Budynek, znajdujący się przy ulicy Rącznej 78, uzyskał już pozwolenie na użytkowanie i jest gotowy do zasiedlenia przez strażaków.

Siedziba OSP Przewóz składa się z dwóch głównych części – garażowej oraz administracyjno-socjalnej. W tej drugiej znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnie, łaźnie, a także pomieszczenie dowodzenia i salka konferencyjna. Ponadto remiza wyposażona jest w specjalistyczną część magazynową przeznaczoną dla sprzętu ratowniczo-gaśniczego i przeciwpowodziowego. Budynek ma 259 m2 powierzchni zabudowy i 340 m2 powierzchni użytkowej.

W ramach projektu oprócz samego budynku wykonano także infrastrukturę dookoła, taką jak drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i ścieżki piesze. Wszystkie niezbędne instalacje, w tym elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania, wodociągowe i sanitarne, zostały również zainstalowane. Interesującym dodatkiem jest zbiornik retencyjny na terenie działki, który gromadzi wodę deszczową.

Remiza dla OSP Przewóz ma służyć jako wsparcie dla strażaków reaktywowanej po powodzi w 2010 roku jednostki. Budynek może także pełnić rolę miejsca integracji dla lokalnej społeczności. Całość inwestycji kosztowała nieco ponad 3 mln zł. Wkład finansowy w projekt miała również Dzielnica XIII – Podgórze, która przekazała na ten cel środki z budżetu dzielnicowego. Budowę remizy przeprowadziła firma ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Tomasz Adamczyk.

ZIM ma doświadczenie w realizacji takich projektów. Przykładem może być tutaj oddana do użytku w 2019 roku remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach.