Zmiana w planach remontu al. Solidarności w Krakowie: obejmie całą drogę, a nie wybrane odcinki

Na skutek decyzji prezydenta Aleksandra Miszalskiego, zakres prac renowacyjnych na al. Solidarności uległ znacznemu powiększeniu. Oryginalnie, modernizacja miała obejmować jedynie wyselekcjonowane fragmenty tej arterii, ale teraz zostanie zrewitalizowany jej cały ciąg, rozpoczynając od pl. Centralnego i kończąc na ul. Bulwarowej. Zakończenie tych robót przewidziano na koniec września.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zabezpieczył finansowanie dla łączenia nakładkami dwóch istotnych skrzyżowań, mianowicie ul. Struga z al. Przyjaźni, z kwotą wynoszącą 1,1 miliona złotych. Rozpoczęcie tych działań jest zaplanowane na okolice 24 czerwca. Reasumując, celem jest przeprowadzenie prac nakładkowych na odcinku od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej.

Do daty dzisiejszej, wykonano już malowanie nowej nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Bulwarową i planuje się dokończenie realizacji prac na wszystkich trzech skrzyżowaniach do końca czerwca. Przyszłe zadania dla drogowców zawierają wykonanie oznakowania na skrzyżowaniu z al. Przyjaźni i ul. Mierzwy.

Jeżeli chodzi o najbliższe działania bitumiczne, to w okolicy skrzyżowania ulic Struga i Orkana – od strony ul. Struga – remont brukarski dobiega końca. Od piątku, 24 maja, przewidziane jest frezowanie nawierzchni i ułożenie masy bitumicznej na jezdni, od strony ulicy Struga. Operacje te będą realizowane w nocy, między 24 a 25 maja, 26 a 27 maja, 27 a 28 maja oraz 28 a 29 maja. W tym samym czasie ekipa brukarska przystąpi do pracy po drugiej stronie, od ul. Orkana.

Warto dodać, że obecnie trwają prace przygotowawcze do gruntownej przebudowy alei Solidarności, której elementem będzie realizacja zbiorników retencyjnych. Ten obszerny projekt planowany jest na kilka lat do przodu, ale ze względu na pilną potrzebę ulepszenia infrastruktury drogowej dla mieszkańców, konieczne było przeprowadzenie natychmiastowych prac renowacyjnych. Dzięki nim poprawi się komfort podróżowania dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych poruszających się tą częścią miasta.