Zwiększenie liczby podatników PIT w Krakowie przyczynia się do wzrostu lokalnego budżetu

W Krakowie zarejestrowanych jest ponad 10,5 tys. osób, które wcześniej płaciły podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w innych miejscowościach. Decyzja ta ma znaczący wpływ na budżet miasta, który według szacunków przedstawicieli władz Krakowa, powiększy się o około 31,6 mln zł.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców, omówił wyniki tegorocznej kampanii promującej rozliczanie podatku PIT w miejscu zamieszkania, pracy czy studiów. Kampania ta, przeprowadzona pod hasłem „Tu żyję, tu pracują moje pieniądze”, miała na celu zachęcenie mieszkańców do lokalnego rozliczania swoich podatków.

Według danych uzyskanych od Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Centrum Obsługi Informatycznej UMK, prawie 677,3 tys. osób rozliczyło swój PIT w stolicy Małopolski za rok 2022. To oznacza wzrost liczby podatników o 10,5 tys., biorąc pod uwagę zmiany liczby mieszkańców, w porównaniu do poprzedniego roku.

Choć dynamika przyrostu liczby podatników nie była tak spektakularna jak w latach ubiegłych, Kośmider zauważa, że nadal generuje ona znaczne dodatkowe dochody dla budżetu miasta. W 2021 roku, na przykład, przybyło 33,5 tys. nowych podatników w Krakowie.