Wybory do Rad Dzielnic: ważna data i zasady zgłaszania kandydatur

Dokładnie 10 grudnia wyznaczono jako termin przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic. Wszystkim, którzy chcą zasiąść w tych ciałach reprezentacyjnych, przypomina się, że wtorek 24-tego jest ostatnim dniem, kiedy można zgłosić swoją kandydaturę na członka rady dzielnicy. Proces ten jest niezwykle uproszczony i nie powinien stanowić większych trudności.

Osoba zainteresowana kandydowaniem musi przygotować jedynie dwa dokumenty: oficjalne zgłoszenie kandydata oraz pisemną zgodę i oświadczenie. Ważne jest, aby podkreślić, że nie jest wymagane gromadzenie podpisów poparcia – wystarczą wspomniane dwa dokumenty. Przy zgłaszaniu swojej kandydatury trzeba mieć przy sobie także dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenia są akceptowane do godziny 19:00 we wtorek 24 października. Jeśli chodzi o wymogi stawiane kandydatom, to w wyborach do rad dzielnic może uczestniczyć każdy obywatel Polski lub obywatel Unii Europejskiej, który nie posiada polskiego obywatelstwa. Warunkiem jest osiągnięcie pełnoletności najpóźniej w dniu głosowania oraz stałe zamieszkanie na terenie, który dana Rada Dzielnic obejmuje swoim zasięgiem.