Bezpłatna komunikacja miejska

Dziś komunikacja miejska jest darmowa! Można powiedzieć, że nic tylko się cieszyć, ale sytuacja jest złożona.

Nie chodzi o akcję promocyjną

Niektórzy mogą pomyśleć, że chodzi o akcję promocyjną, ale nic bardziej mylnego. Darmowa komunikacja miejska ma związek z niekorzystną prognozą, także można więc mówić o swego rodzaju akcji ratunkowej.

Akcji ratunkowej odpowiadającej na przekroczenie średniego zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej zainicjowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Warte podkreślenia jest również to, że ustawa obowiązuje nie tylko na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Krótko mówiąc, ustawa dotyczy także gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia. Można też powiedzieć, że mowa o porozumieniu, które ma na celu wspólną realizację publicznego transportu zbiorowego.

Dopuszczalne średnie dobowe stężenie pyłów PM10 wynosi 50µg/m3. Jeżeli prognoza się potwierdzi (lub już się potwierdziła), o przekroczeniu dopuszczalnej normy będzie można mówić na znacznym obszarze miasta.

Informacje z Krakowa i okolic znajdziesz także na stronie twojamalopolska.pl.