Czy w Krakowie dojdzie do wprowadzenia prohibicji?

W 2016 roku Rada Miasta Krakowa podjęła działania mające na celu ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Złożyli oni 26 października 2016 r. wniosek do Sejmu i Senatu RP, w którym domagają się większych uprawnień dla samorządów w zakresie kontroli godzin funkcjonowania placówek handlowych sprzedających alkohol.

W ciągu 2018 roku odbyły się publiczne dyskusje dotyczące nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w różnych dzielnicach Krakowa. Rada Miasta Krakowa przyjęła 12 września 2018 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu w Dzielnicy I Stare Miasto. Uchwała nie weszła jednak w życie, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 15 listopada 2018 r. wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 roku Gmina Miejska Kraków złożyła skargę na decyzję podjętą przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 sierpnia 2022 r. uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. W dniu 22 lutego 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił zarzuty właścicieli firm wobec uchwały Rady Miasta z 12 września 2018 roku. Decyzja ta nie jest ostateczna, gdyż przedsiębiorcy złożyli kolejną skargę.